Een fotoverzameling over buitenspelen in de woonomgeving

Buitenspelen: zitten en zomaar wat rondkijken

Rust ... nietsdoen of toch ...
Wist u dat kinderen het grootste gedeelte van de tijd die ze buiten doorbrengen eigenlijk niets doen? Tenminste, zo op het eerste gezicht lijkt het of ze niets doen, maar als we wat beter kijken, zien we dat er wel degelijk wat gebeurt. Zitten en zitten en zomaar wat rondkijken is vaak het begin van een andere activiteit als het hiervoor benoemde ontmoeten of van alles wat er in de volgende albums gebeurt. Wie zie je buiten? Vaak wordt er ook echt gespeeld. Spel op de vierkante meter: geconcentreerd bezig zijn, experimenteren. Zo kom je ook even tot rust, zonder al die anderen. Op een muurtje zitten bungelen met je benen; rommelen bij een putje, in de bladeren schoppen, zoekend naar kastanjes of met een stokje je naam in het zand schrijven. Het zijn allemaal van die lekker rustige activiteiten, waarbij je als kind de ruimte hebt om het allemaal eens even te bekijken. Dat hebben kinderen ook echt nodig: om tot spel te komen, is rust belangrijk. Even afstand nemen van de drukte, even tot jezelf komen...

Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Alle informatie en foto's op deze website mogen worden gebruikt mits voldaan wordt aan de CC-Licentie zoals hier aangegeven.

Deze website is een initiatief van:
SPEELRUIMTE | Kenniscentrum buitenspelen
Kap.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV AMERSFOORT
Tel.: 033 - 465 32 70