Een fotoverzameling over buitenspelen in de woonomgeving

Buitenspelen: regelspelletjes

Spel met overleg en regels
Spelletjes waarbij je met elkaar de spelregels hebt afgesproken: tikkertje, "Zeg, ken jij de mosselman", knikkeren enzovoorts. Dat vraagt overleg, op elkaar inspelen en het samen leren omgaan met winnen en verliezen. Voor jonge kinderen is dat vaak nog erg moeilijk. Zij spelen meer naast elkaar dan met elkaar.
Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Alle informatie en foto's op deze website mogen worden gebruikt mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie