Een fotoverzameling over buitenspelen in de woonomgeving

Buitenspelen: overal en voor iedereen

Waar zitten ze toch?
Kinderen spelen overal, zelfs op de plekken waar ze van volwassenen helemaal niet mogen komen. Op de tegels van de stoep, maar ook op het asfalt van de weg. Bij het water, de kinderboerderij, op het rommellandje, braakliggend terrein of de avonturen speelplaats. Ze spelen in de eigen tuin, op het trapveld, in het park of bij het winkelcentrum. Overal waar wat te beleven valt, waar je anderen kunt ontmoeten. zowel volwassenen als andere kinderen.

We kunnen de speelruimte van onze kinderen buiten dus niet beperken tot de speelplaatsen, al bieden die weer heel eigen mogelijkheden. Soms is ruimte alleen al voldoende. Kinderen hebben aan hun eigen lichaam en aan elkaar genoeg. Soms biedt een speeltoestel net die extra prikkel tot bewegen of tot fantasiespel. Maar vaker vinden ze die prikkel in de 'gewone' elementen van de woonomgeving: een muurtje waar je overheen springt; struiken waarin je je kunt verstoppen; een berg zand voor de deur van de buren die aan het verbouwen zijn; de sproeier in de tuin; de rommel op het braakliggend terreintje en ga zo maar door. De foto's door het hele boek laten die plekken zien, die voor kinderen interessant zijn. Hier alvast een voorproefJe van plekken, die misschien niet zijn ontworpen voor kinderspel, maar toch ongekende mogelijkheden bieden.

Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Alle informatie en foto's op deze website mogen worden gebruikt mits voldaan wordt aan de CC-Licentie zoals hier aangegeven.

Deze website is een initiatief van:
SPEELRUIMTE | Kenniscentrum buitenspelen
Kap.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV AMERSFOORT
Tel.: 033 - 465 32 70