Tot slot
"Buiten spelen" heeft vele gezichten. De foto's hebben laten zien dat kinderen overal plekken en activiteiten kunnen vinden.
Aan de kinderen zal het niet liggen. Laten wij er voor zorgen dat ze de juiste plekken steeds opnieuw kunnen blijven vinden.

Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Alle informatie en foto's op deze website mogen worden gebruikt mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:


Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie